Nyilvántartások

A Békés megyei székhelyű nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények nyilvántartása

click here A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a köznevelési intézmények alapítását nyilvántartásba vétel céljából be kell jelenteni. A bejelentést költségvetési szerv esetén a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnél, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény esetében a Kormány által az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szervnél, más esetben a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell teljesíteni. A kormányhivatal által a nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású intézményekről vezetett nyilvántartás tartalmi elemeit a 21. § (5) bekezdése határozza meg.

Földárverés

Európai Uniós pályázatok

Járási hivatalok

Kormányablak

mohu választások KSzK KSzK Belső piaci szolgáltatási irányelv üvegzseb